43. Rajd Wisły

  • Załoga: Bogdan Herink / Barbara Stępkowska z prawej Błażej Krupa. Foto: Jacek Gdowski, prawa autorskie zastrzeżone

    Załoga: Bogdan Herink / Barbara Stępkowska z prawej Błażej Krupa. Foto: Jacek Gdowski, prawa autorskie zastrzeżone

  • Załoga: Waldemar Doskocz / Aleksander Dragon. Foto: Jacek Gdowski, prawa autorskie zastrzeżone

    Załoga: Waldemar Doskocz / Aleksander Dragon. Foto: Jacek Gdowski, prawa autorskie zastrzeżone

Script logo   StudioStrona.pl