Wyścigi Toruń 6-7.11.1975


  • Foto: J. Roman

    Foto: J. Roman

  • Foto: J. Roman

    Foto: J. Roman

  • Na zdjęciu moi mechanicy od lewej: Hieronim Zgorzelski, Zbigniew Krynicki, poniżej Bronisław Hojna, zdjęcie z kolekcji Hieronima Zgorzelskiego

    Na zdjęciu moi mechanicy od lewej: Hieronim Zgorzelski, Zbigniew Krynicki, poniżej Bronisław Hojna, zdjęcie z kolekcji Hieronima Zgorzelskiego

Script logo   StudioStrona.pl