inne


  • 001-8.pdf

    Informacja o rajdach w Szwecji w roku 1980. Zwraca uwagę ilość zawodów w kraju, w którym mieszkało tylko ok. 9 milionów osób !

Script logo   StudioStrona.pl