rajdy


  • 11_-1.pdf

    Klasyfikacje RSMP 1989. Źródła: - Informator Rajdu Krakowskiego 1989 - Materiały: Grzegorz Chyła (Rajd Polski), Januszsz, Kaczmarek (kwa-kwa), Krzysztof Łudzeń, Mirek:), - Motor 1989 - "Pędzą samochody mijają lata" - Jerzy Lis - Sport 1989 - "Wielkie Ściganie 1996" - Mirosław Rutkowski

Script logo   StudioStrona.pl