Targowy Wyścig Samochodowy - Poznań

  • Pokaz samochodu Formuły1 ,,WOLF RACING", podczas Wyścigu Targowego na Torze Poznań. Foto: Irena Majewska, prawa autorskie zastrzeżone

    Pokaz samochodu Formuły1 ,,WOLF RACING", podczas Wyścigu Targowego na Torze Poznań. Foto: Irena Majewska, prawa autorskie zastrzeżone

  • Na zdjęciu od lewej: Piotr Mystkowski, Janusz Zdrojewski, Wiesław Faszczewski, tyłem Paweł Filipowicz. Foto: Irena Majewska, prawa autorskie zastrzeżone

    Na zdjęciu od lewej: Piotr Mystkowski, Janusz Zdrojewski, Wiesław Faszczewski, tyłem Paweł Filipowicz. Foto: Irena Majewska, prawa autorskie zastrzeżone

Script logo   StudioStrona.pl