wyścigi


  • img-7.pdf

    Nasz kolega Zbigniew Kotarba ścigający się wtedy Fiatem 126p był jednocześnie przedstawicielem nowego ubezpieczyciela firmy WESTA. Oczywiste więc, że próbował zainteresować swoich kolegów ofertą tej firmy. Nie pamiętam już, czy ubezpieczyłem w WEŚCIE swoje samochody. Jak wiele innych inicjatyw z tego okresu Westa ogłosiła upadłość na początku 1993 roku a wszelkie procedury upadłościowe i dochodzenie roszczeń trwało jeszcze 10 lat.

Script logo   StudioStrona.pl