zdjęcia

  • Spotkanie Komisji Seniorów AP 07.11.2021 – stoją od lewej : Andrzej Martynkin, Sobiesław Zasada, nn, Piotr Mystkowski, Stanisław Dalka, Jerzy Stachnik, Włodzimierz Pawluczuk, Błażej Krupa.

    Spotkanie Komisji Seniorów AP 07.11.2021 – stoją od lewej : Andrzej Martynkin, Sobiesław Zasada, nn, Piotr Mystkowski, Stanisław Dalka, Jerzy Stachnik, Włodzimierz Pawluczuk, Błażej Krupa.

Script logo   StudioStrona.pl