Zdjęcia - inne

  • ,,Puchar Przyjaźni". Nagroda tygodnika MOTOR dla zawodnika, który uzyska największą ilość punktów za zajęte miejsca w następujących imprezach: 1. Rajd Pokoju i Przyjaźni 2. Rajd CSRS 3. Rajd Wartburga 4. Rajd Polski. Zdjęcie z archiwum Alfreda ,,Alka" Ślizienia

    ,,Puchar Przyjaźni". Nagroda tygodnika MOTOR dla zawodnika, który uzyska największą ilość punktów za zajęte miejsca w następujących imprezach: 1. Rajd Pokoju i Przyjaźni 2. Rajd CSRS 3. Rajd Wartburga 4. Rajd Polski. Zdjęcie z archiwum Alfreda ,,Alka" Ślizienia

Script logo   StudioStrona.pl